Frizeria Călăreţului Fără Cap
            Călăreţul Fără Cap ajunse în faţa frizeriei. Avea acolo un frizer doar al lui. Se cunoşteau de pe vremea când frizerului începuse să îi crească un cap de toată frumuseţea, fiind bărbăteşte invidiat de cei doi colegi, care îi preziceau un mare succes la femei. Frizerul dădea din cap timid şi din foarfece destrăbălat. Era un frizer de treabă. Acesta era şi motivul pentru care Călăreţul Fără Cap îl prefera pe el, îi plăcea cum vorbea acesta cu armăsarul pur sânge, în timp ce îi tundea destrăbălat coama neagră ca o gaură de la NASA. Şi atunci, cu părul răscolit de vânt, dădeau năvală femeile satului să vadă capul frumos coafat al călăreţului din vitrina frizeriei.


(povestire aberantastică)